Композиция-практически семинар-13 и 14.04.2019


За допълнителна информация, въпроси и записвания: Радостина Вълчанова, тел: 0899/167 314; e-mail: association@sea-blue.org * Записването се потвърждава със заплащане на депозит в размер на 50 лв, по банков път или на място във Фотографски център Sea Blue.

"КОМПОЗИЦИЯ"
двудневен практически семинар
13 и 14 април
от 15:00 до 18:30ч.

Добра композиция - добра снимка!
Да научим правилата, преди да започнем да ги нарушаваме!

Програма:
1. Златно сечение
2. Спиралата на Фибоначи /златна спирала /
3. Диагонали и триъгълници
4. Водещи линии 
5. Централна композиция и симетрия 
6. Баланс в кадъра
7. Запълване на кадъра 
8. Рамкиране 
9. Правило на повторенията 
10. Съпоставяне
11. Правило ляво - дясно

Цена: 120 лв.
* Местата за семинара са ограничени!

Подобни предложения