home

seablue

Сдружение за международен културен мениджмънт „ Морско синьо ”,
е юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано съгласно разпоредбите на
Закона за Юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

Управителен съвет на Сдружение "Морско синьо"
Радостина Вълчанова
Председател и член на УС. Фотограф по призвание и професия.
Светлана Вълкова
Член на УС. Филолог по образование. Журналист по професия. Търсач по дух. Поет по душа.
Радомира Иванова
Член на УС. Завършила с магистърска степен история на изкуството в Кьолн, Германия.
Има практически опит в областта на опазването на културните паметници.
Участвала в много международни младежки обмени.
Желае да се посвети на опазването на културното богатство на България.

Съучредител на Варненски "Институт за изследване на мира" (Varna Institute for Peace Research)


Членове на ОС на Сдружение "Морско синьо"
* Елица Матеева (режисьор и театрален критик),
* Станислав Велев (фотограф),
* Николай Йорданов (музикант и композитор),
* Васил Тенекеджиев (археолог),
* Свилен Георгиев (художник и преподавател),
* Кристиян Неделчев (музикален редактор в Радио Варна),
* Светла Колева-Суролейски (мениджър)
* Димитър Димитров (звукорежисьор в Радио Варна),
* Мая Георгиева (графичен дизайнер),
* Деница Йорданова (разработване и управление на проекти)
* Мариела Конова (художник и икономист),
* Ирена Добрева (маркетинг и мениджмънт)
* Лилия Куманова (PR, репортер),
* Енрико Блумер (музикален мениджър, Италия)

Можете и Вие да се включите в екипа на сдружение "Морско синьо" Ако:
1. обичате срещите и запознанствата с нови хора;
2. мултикултурализмът не ви е чужд като гледна точка към света;
3. сте артист;
4. не сте артист;
5. имате интересни идеи и искате да ги споделите с нас;
6. изобщо, нашата работа Ви допада;
7. и най-вече – имате желание да се запознаете с нас.

Станете част от екипа на Сдружение „Морско синьо”.
Членството ще ви струва колкото биричка от магазина 1 лв. на месец ( 12 лв. на година).
Приемаме и разсрочено плащане :)))

( Членове на Сдружение „ Морско синьо ” могат да бъдат дееспособни физически или юридически лица, които имат интереси в областта културата, младежки и социални дейности, екология и желаят да се ползват от дейността на Сдружението. )

Основни цели на Сдружение „ Морско синьо ” са:
1. Реализиране на обмен между България и чужбина на идеи и проекти, творци, институции и юридически лица,
работещи в областта на културата и културния мениджмънт;
2. Повишаване на обществения интерес към културния живот;
3. Подпомагане на образователната квалификация и професионалната реализация на дейци в културната област
да развиват самостоятелна дейност;
4. Популяризиране на модерното изкуство в България;
5. Популяризиране на вижданията и целите на Юнеско и Европейския съюз, свързани с културата.

Средствата, с които Сдружение „ Морско синьо ” ще постига своите цели, са:
- самостоятелно организиране и провеждане на културни събития и проекти;
- оказване на съдействие на други юридически или физически лица за реализирането на културна дейност;
- организиране на съвместни проекти с други автори и организации, юридически и физически лица;
- проучване на международния културен пазар;
- създаване на трайни контакти със сдружения, институции и частни лица в чужбина, готови да реализират културен обмен
с България;
- създаване и актуализиране на база данни с конкретни предложения и потенциални партньори за културен обмен в чужбина;
- създаване на Уеб Сайт и блог, който ще съдържа информация по следните теми: културни събития от Варна,
страната и чужбина, авторски материали, рецензии и фотографии за тях; културен мениджмънт и международен културен обмен;
- създаване и разпространение на информационни материали, популяризиращи българското изкуство в чужбина и чуждестранното изкуство в България;
- разпространение на информация за политиката на водещи културни институции и организации в световен мащаб,
като Юнеско и Европейския съюз.

Предмет на дейност:
1. Реализиране на семинари, консултации за финансиране и менажиране на краткосрочни и дългосрочни културни проекти, уърк-шопове, културни събития, обучение в областта на изкуството, хуманитарните науки и чужди езици, преводи на текстове от и на български език, популяризиране и разпространение на произведения на изкуството;
2. Подпомагане на български артисти и дейци в областта на културата в техни изяви и професионална квалификация в международното културно пространство;
3. Осъществяване на културен и информационен обмен с други български или чуждестранни сдружения, организации, галерии и професионалисти в областта на изкуството;
4. Провеждане на проекти, свързани с младежка дейност, екология и социални дейности.

 


Copyright © 2015 sea-blue.org