homeСдружение "Морско синьо" предлага следните услуги:

1. Фотографски курсове и workshops в отделни жанрове на фотографията;

2. Популяризиране на Вашата дейност или конкретно събитие, чрез създаване на новини и разпространение на пресинформации, които ще бъдат публикувани и в информационния сайт за култура "Пътеводител на културния стопаджия" - www.why42.info;

3. Създаване на връзки с медиите;

4. Организиране на PR кампании;

5. Организиране на събития;

6. Фото и видео документиране на Вашите събития;

7. Консултации в областта на превода (английски, немски);

8. Консултации при избор и кандидатстване за резидентни програми;

9. Консултации по маркетинг, мениджмънт и реклама;

Свържете се с нас на е-mail: association@sea-blue.org

Станете и наш партньор, като с включите в някой от проектите ни.
Така ще подкрепите не само нас, но и културния живот в България.


Copyright © 2015 sea-blue.org